DexGuru Logo ShinjiINU logo

SHINJIINU Price

$1.2225218980857812e-28

Liquidity

$141800.60458203 0

Pools Activity

|token amount| Token value |Age| Full history
ShinjiINU/SHINJIINU $1.2225218980857812e-28

Trading Volume, 24h

$138279.18405935063 0

Trading History

|Token amount| Token price | Age| Full history

Top volume


Gainers


Losers


Trending


Recently Listed