DexGuru Logo Shinjiro logo

SHINJIRO Price

$2.0633610423298597e-13

Liquidity

$10298.640590612 0

Pools Activity

|token amount| Token value |Age| Full history
Shinjiro/SHINJIRO $2.0633610423298597e-13

Trading Volume, 24h

$0 0

Trading History

|Token amount| Token price | Age| Full history

Top volume


Gainers


Losers