DexGuru Logo Kai logo

KAI Price

$3.2521652414028753e-10

Liquidity

$0 0

Pools Activity

|token amount| Token value |Age| Full history
Kai/KAI $3.2521652414028753e-10

Trading Volume, 24h

$0 0

Trading History

|Token amount| Token price | Age| Full history

Top volume


Gainers


Losers