DexGuru Logo Shita kiri Suzume logo

SUZUME Price

$0.000002126659497841509

Liquidity

$105580.52452171 0

Pools Activity

|token amount| Token value |Age| Full history
Shita kiri Suzume/SUZUME $0.000002126659497841509

Trading Volume, 24h

$7863.5735266198735 0

Trading History

|Token amount| Token price | Age| Full history

Top volume


Gainers


Losers